Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Chưa xác định ngày thi, hàng vạn thí sinh như ngồi trên lửa

Các thí sinh ở vùng có dịch COVID-19 vẫn chưa biết khi nào có lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2 chính thức. Ảnh: Bảo Trung
Các thí sinh ở vùng có dịch COVID-19 vẫn chưa biết khi nào có lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2 chính thức. Ảnh: Bảo Trung
Các thí sinh ở vùng có dịch COVID-19 vẫn chưa biết khi nào có lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2 chính thức. Ảnh: Bảo Trung
Lên top