Thi tốt nghiệp THPT: Bố trực trào nước mắt đợi con dưới trời mưa lớn

Bố trực trào nước mắt đợi con dưới trời mưa. Ảnh: Vân Trang
Bố trực trào nước mắt đợi con dưới trời mưa. Ảnh: Vân Trang
Bố trực trào nước mắt đợi con dưới trời mưa. Ảnh: Vân Trang
Lên top