Thi tốt nghiệp THPT 2021: 3 trường hợp được đặc cách tốt nghiệp

3 trường hợp được đặc cách tốt nghiệp THPT 2021. Ảnh: LĐO
3 trường hợp được đặc cách tốt nghiệp THPT 2021. Ảnh: LĐO
3 trường hợp được đặc cách tốt nghiệp THPT 2021. Ảnh: LĐO
Lên top