Thi tốt nghiệp THPT 2020: Mách nước đạt điểm 10 môn Toán

Vũ Quang Phong (Á khoa trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Danh Nhân.
Vũ Quang Phong (Á khoa trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Danh Nhân.
Vũ Quang Phong (Á khoa trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Danh Nhân.
Lên top