Thi tốt nghiệp 2022: Khi nào cần tổ chức thi riêng để xét tuyển?

Hệ thống thi trực tuyến đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU
Hệ thống thi trực tuyến đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU
Hệ thống thi trực tuyến đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU
Lên top