Thi thử THPT quốc gia 2018: Học sinh Hà Nội thích thú với đề văn về “cách tận hưởng cuộc sống”

Học sinh Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) thảo luận về đi thi thử THPT quốc gia sau khi kết thúc 120 phút làm bài.
Học sinh Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) thảo luận về đi thi thử THPT quốc gia sau khi kết thúc 120 phút làm bài.
Học sinh Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) thảo luận về đi thi thử THPT quốc gia sau khi kết thúc 120 phút làm bài.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM