Thi THPT Quốc gia: Được mang vào phòng thi những máy tính bỏ túi nào?

Các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản, sử dụng thẻ nhớ để lưu dữ liệu, gửi - nhận thông tin, ghi âm, ghi hình được phép mang vào phòng thi.
Các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản, sử dụng thẻ nhớ để lưu dữ liệu, gửi - nhận thông tin, ghi âm, ghi hình được phép mang vào phòng thi.
Các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản, sử dụng thẻ nhớ để lưu dữ liệu, gửi - nhận thông tin, ghi âm, ghi hình được phép mang vào phòng thi.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top