Thi THPT quốc gia: 3 điểm thi thiếu mã đề, thí sinh phải làm bài trễ

Thí sinh dự thi tại điểm thi trường THCS Colette. Ảnh: Anh Nhàn
Thí sinh dự thi tại điểm thi trường THCS Colette. Ảnh: Anh Nhàn
Thí sinh dự thi tại điểm thi trường THCS Colette. Ảnh: Anh Nhàn
Lên top