Thi THPT Quốc gia 2019: Giảng viên, cán bộ lên đường làm nhiệm vụ

Cán bộ, giảng viên trường ĐH Luật TPHCM lên đường làm công tác coi thi. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Cán bộ, giảng viên trường ĐH Luật TPHCM lên đường làm công tác coi thi. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Cán bộ, giảng viên trường ĐH Luật TPHCM lên đường làm công tác coi thi. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Lên top