Thi THPT quốc gia 2018: Thuê khách sạn để in sao, trắng đêm trông đề thi

 Tất cả các phòng in sao đều được đảm bảo không lọt bất cứ âm thanh, ánh sáng nào ra ngoài. Ảnh: Lục Tùng
Tất cả các phòng in sao đều được đảm bảo không lọt bất cứ âm thanh, ánh sáng nào ra ngoài. Ảnh: Lục Tùng
Tất cả các phòng in sao đều được đảm bảo không lọt bất cứ âm thanh, ánh sáng nào ra ngoài. Ảnh: Lục Tùng
Lên top