Thi THPT quốc gia 2018: Hà Nội phổ biến sự cố lọt đề thi vào lớp 10 đến từng cán bộ coi thi

Giám đốc Sở GDĐT TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu toàn bộ đội ngũ cán bộ tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2018 phải thực hiện nghiêm túc quy chế, không được phép để ra sai sót.
Giám đốc Sở GDĐT TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu toàn bộ đội ngũ cán bộ tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2018 phải thực hiện nghiêm túc quy chế, không được phép để ra sai sót.
Giám đốc Sở GDĐT TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu toàn bộ đội ngũ cán bộ tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2018 phải thực hiện nghiêm túc quy chế, không được phép để ra sai sót.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top