Thi THPT Quốc gia 2018: “Cảm ơn bố, con yêu bố”

Cha và con trên chiếc xe cà tàng, chở đầy ước mơ. Ảnh: Sơn Tùng.
Cha và con trên chiếc xe cà tàng, chở đầy ước mơ. Ảnh: Sơn Tùng.
Cha và con trên chiếc xe cà tàng, chở đầy ước mơ. Ảnh: Sơn Tùng.