Thí sinh trúng tuyển nhưng không học đại học: Căn cứ đòi hỏi thị trường việc làm

Nhiều học sinh đỗ đại học nhưng không nhập học vì lo sợ cơ hội việc làm dành cho các cử nhân ngày càng khó khăn. ảnh: HN
Nhiều học sinh đỗ đại học nhưng không nhập học vì lo sợ cơ hội việc làm dành cho các cử nhân ngày càng khó khăn. ảnh: HN
Nhiều học sinh đỗ đại học nhưng không nhập học vì lo sợ cơ hội việc làm dành cho các cử nhân ngày càng khó khăn. ảnh: HN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM