Thí sinh "than" đề thi Lịch sử khó

Kết thúc bài thi tổ hợp môn Khoa học xã hội, thí sinh rời phòng thi với tâm trạng thoải mái. Ảnh: Hải NGuyễn
Kết thúc bài thi tổ hợp môn Khoa học xã hội, thí sinh rời phòng thi với tâm trạng thoải mái. Ảnh: Hải NGuyễn
Kết thúc bài thi tổ hợp môn Khoa học xã hội, thí sinh rời phòng thi với tâm trạng thoải mái. Ảnh: Hải NGuyễn
Lên top