Thí sinh Sơn La được nâng "khống" 18,7 điểm - thủ khoa trường quân đội

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Sở GDĐT Sơn La) đã nâng điểm cho nhiều thí sinh, trong đó có người thân của mình.
Bà Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Sở GDĐT Sơn La) đã nâng điểm cho nhiều thí sinh, trong đó có người thân của mình.
Bà Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Sở GDĐT Sơn La) đã nâng điểm cho nhiều thí sinh, trong đó có người thân của mình.
Lên top