Thí sinh Sơn La được nâng 15,3 điểm để đỗ ngành y đa khoa

Ông Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La khẳng định, sẽ kiên quyết xử lý những ai có sai phạm, tuyệt đối không có vùng cấm.
Ông Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La khẳng định, sẽ kiên quyết xử lý những ai có sai phạm, tuyệt đối không có vùng cấm.
Ông Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La khẳng định, sẽ kiên quyết xử lý những ai có sai phạm, tuyệt đối không có vùng cấm.
Lên top