Thí sinh Olympia gây bất ngờ với khả năng đọc rap số Pi bằng 3 thứ tiếng

Nguyễn Tấn Khải (THPT Quốc tế TP Hồ Chí Minh - Học viện Mỹ) với số điểm 270 đã giành được vòng nguyệt quế cuộc thi tuần. Ảnh cắt từ clip
Nguyễn Tấn Khải (THPT Quốc tế TP Hồ Chí Minh - Học viện Mỹ) với số điểm 270 đã giành được vòng nguyệt quế cuộc thi tuần. Ảnh cắt từ clip
Nguyễn Tấn Khải (THPT Quốc tế TP Hồ Chí Minh - Học viện Mỹ) với số điểm 270 đã giành được vòng nguyệt quế cuộc thi tuần. Ảnh cắt từ clip
Lên top