Đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT:

Thí sinh lo lắng vì công bố chậm

Cô trò trường THPT Nguyễn Bình Khiêm (Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn
Cô trò trường THPT Nguyễn Bình Khiêm (Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn
Cô trò trường THPT Nguyễn Bình Khiêm (Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top