Thí sinh đoán dịch COVID-19, tình yêu đất nước sẽ vào đề thi Ngữ văn

Các thí sinh trao đổi nhanh trong buổi làm thủ tục dự thi. Ảnh: Huyên Nguyễn
Các thí sinh trao đổi nhanh trong buổi làm thủ tục dự thi. Ảnh: Huyên Nguyễn
Các thí sinh trao đổi nhanh trong buổi làm thủ tục dự thi. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top