Thí sinh đạt điểm 10 môn Toán và Hoá: Bí quyết ở cuốn sổ tay ghi công thức

Thí sinh Nguyễn Huy Hoàng: Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thí sinh Nguyễn Huy Hoàng: Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thí sinh Nguyễn Huy Hoàng: Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top