Thí sinh đặc cách tốt nghiệp có thể thi đánh giá năng lực ngày 15 và 16.9

ĐHQGHN tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực cho học sinh diện được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: ĐH QGHN
ĐHQGHN tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực cho học sinh diện được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: ĐH QGHN
ĐHQGHN tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực cho học sinh diện được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: ĐH QGHN
Lên top