Thí sinh bị ung thư xương: Sẽ đứng vững bằng kiến thức, không chỉ đôi chân

Lê Tuấn Phúc với đôi nạng tự tin di chuyển tới phòng thi mà không cần sự giúp đỡ. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lê Tuấn Phúc với đôi nạng tự tin di chuyển tới phòng thi mà không cần sự giúp đỡ. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lê Tuấn Phúc với đôi nạng tự tin di chuyển tới phòng thi mà không cần sự giúp đỡ. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top