Thi lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa: Bắt đầu đăng ký trực tuyến

Thí sinh dự thi vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Kim Đồng
Thí sinh dự thi vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Kim Đồng
Thí sinh dự thi vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Kim Đồng
Lên top