Thi lớp 6 chuyên Trần Đại Nghĩa: Thí sinh "nhăn mặt" vì đề thi khó

Thí sinh trao đổi sau khi hoàn thành bài khảo sát. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thí sinh trao đổi sau khi hoàn thành bài khảo sát. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thí sinh trao đổi sau khi hoàn thành bài khảo sát. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top