Thi lớp 10 tại TPHCM: Thời gian công bố điểm thi, điểm chuẩn

Thời gian dự kiến công bố điểm thi vào lớp 10 tại TPHCM vào ngày 27.7; điểm chuẩn vào ngày 21.8. Ảnh: Hải Nguyễn
Thời gian dự kiến công bố điểm thi vào lớp 10 tại TPHCM vào ngày 27.7; điểm chuẩn vào ngày 21.8. Ảnh: Hải Nguyễn
Thời gian dự kiến công bố điểm thi vào lớp 10 tại TPHCM vào ngày 27.7; điểm chuẩn vào ngày 21.8. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top