Thí điểm đào tạo hệ cử nhân đặc biệt cho các tài năng thể thao Việt Nam

Vận động viên, những tài năng thể thao Việt Nam, nếu có nhu cầu có thể tham gia khóa đào tạo hệ cử nhân đặc biệt.
Vận động viên, những tài năng thể thao Việt Nam, nếu có nhu cầu có thể tham gia khóa đào tạo hệ cử nhân đặc biệt.
Vận động viên, những tài năng thể thao Việt Nam, nếu có nhu cầu có thể tham gia khóa đào tạo hệ cử nhân đặc biệt.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top