Thêm trường học ở Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 6

Nhiều năm nay, Tường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành luôn có tỉ chọi cao trong kỳ đánh giá năng lực vào lớp 6. Ảnh: Hoàng Châu
Nhiều năm nay, Tường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành luôn có tỉ chọi cao trong kỳ đánh giá năng lực vào lớp 6. Ảnh: Hoàng Châu
Nhiều năm nay, Tường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành luôn có tỉ chọi cao trong kỳ đánh giá năng lực vào lớp 6. Ảnh: Hoàng Châu
Lên top