Thêm trường đại học ưu tiên tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS

Nhiều trường đại học thông báo tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều trường đại học thông báo tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều trường đại học thông báo tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top