Thêm Trường Đại học Khoa học Sức khoẻ: Tại sao tên "lạ"?

Hội đồng thẩm định đề án thành lập Trường Đại học Khoa học Sức khỏe. Ảnh: Phương Thanh
Hội đồng thẩm định đề án thành lập Trường Đại học Khoa học Sức khỏe. Ảnh: Phương Thanh
Hội đồng thẩm định đề án thành lập Trường Đại học Khoa học Sức khỏe. Ảnh: Phương Thanh
Lên top