Thêm nhiều ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành y bị tố gian dối

Năm 2020, nhiều ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Y dược bị tố gian dối hồ sơ. Ảnh: VTV
Năm 2020, nhiều ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Y dược bị tố gian dối hồ sơ. Ảnh: VTV
Năm 2020, nhiều ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Y dược bị tố gian dối hồ sơ. Ảnh: VTV
Lên top