Thêm nhiều trường đại học hủy kỳ thi riêng để tuyển sinh năm 2020

Do thời gian chuẩn bị quá gấp gáp, không đáp ứng đủ các điều kiện theo như quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT, nên nhiều trường đại học đã hủy kỳ thi riêng. Ảnh minh họa: Minh Tuệ
Do thời gian chuẩn bị quá gấp gáp, không đáp ứng đủ các điều kiện theo như quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT, nên nhiều trường đại học đã hủy kỳ thi riêng. Ảnh minh họa: Minh Tuệ
Do thời gian chuẩn bị quá gấp gáp, không đáp ứng đủ các điều kiện theo như quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT, nên nhiều trường đại học đã hủy kỳ thi riêng. Ảnh minh họa: Minh Tuệ
Lên top