Thêm nhiều trường đại học công bố điểm sàn thi đánh giá năng lực đợt 1

Thí sinh dự Kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Ảnh: Anh Nhàn
Thí sinh dự Kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Ảnh: Anh Nhàn
Thí sinh dự Kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Ảnh: Anh Nhàn
Lên top