Thêm nhiều tỉnh, thành cho học sinh tạm dừng đến trường

Đã có 7 địa phương cho học sinh tạm dừng đến trường. Ảnh minh hoạ: LĐO
Đã có 7 địa phương cho học sinh tạm dừng đến trường. Ảnh minh hoạ: LĐO
Đã có 7 địa phương cho học sinh tạm dừng đến trường. Ảnh minh hoạ: LĐO
Lên top