Thêm nhiều tỉnh thành cho học sinh nghỉ hè sớm để phòng chống COVID-19

Những tỉnh, thành nào cho học sinh nghỉ hè sớm? Ảnh: LĐO
Những tỉnh, thành nào cho học sinh nghỉ hè sớm? Ảnh: LĐO
Những tỉnh, thành nào cho học sinh nghỉ hè sớm? Ảnh: LĐO
Lên top