Thêm một trường đại học Y tăng học phí hơn 2 lần trong năm 2021

Học phí năm 2021 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến tăng so với năm 2020. Ảnh: ĐHYPNT
Học phí năm 2021 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến tăng so với năm 2020. Ảnh: ĐHYPNT
Học phí năm 2021 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến tăng so với năm 2020. Ảnh: ĐHYPNT
Lên top