Thêm một trường chuyên công bố tỉ lệ chọi cao 1:7,9

Số lượng hồ sơ vào trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tăng. Ảnh: Hải Nguyễn.
Số lượng hồ sơ vào trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tăng. Ảnh: Hải Nguyễn.
Số lượng hồ sơ vào trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tăng. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top