Thêm một học viện công bố điểm chuẩn dự kiến năm 2019

Học viện Chính sách và Phát triển có điểm chuẩn dự kiến trong ngưỡng 17,5 đến 18 điểm, sai số 0,5. Ảnh: Hải Nguyễn
Học viện Chính sách và Phát triển có điểm chuẩn dự kiến trong ngưỡng 17,5 đến 18 điểm, sai số 0,5. Ảnh: Hải Nguyễn
Học viện Chính sách và Phát triển có điểm chuẩn dự kiến trong ngưỡng 17,5 đến 18 điểm, sai số 0,5. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top