Thêm đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021

Bộ GDĐT thêm đối tượng được đặc cách xét tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh minh họa: LĐO
Bộ GDĐT thêm đối tượng được đặc cách xét tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh minh họa: LĐO
Bộ GDĐT thêm đối tượng được đặc cách xét tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh minh họa: LĐO
Lên top