Thêm địa phương hoãn thi tốt nghiệp THPT 2021 ở một số khu vực vì COVID-19

Nhiều thí sinh tại Bình Định, Hải Phòng sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Ảnh: Mai Dung
Nhiều thí sinh tại Bình Định, Hải Phòng sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Ảnh: Mai Dung
Nhiều thí sinh tại Bình Định, Hải Phòng sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Ảnh: Mai Dung
Lên top