Thêm địa phương điều chỉnh phương án thi vào lớp 10 do COVID-19

Học sinh Bắc Giang học trực tuyến tại nhà. Ảnh: Thiều Trang
Học sinh Bắc Giang học trực tuyến tại nhà. Ảnh: Thiều Trang
Học sinh Bắc Giang học trực tuyến tại nhà. Ảnh: Thiều Trang
Lên top