Thêm 9 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Hàng loạt đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học. Ảnh: HN
Hàng loạt đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học. Ảnh: HN
Hàng loạt đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học. Ảnh: HN
Lên top