Thêm 6 trường đại học phía Nam công bố điểm chuẩn

Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển bằng nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau. Ảnh: GDU
Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển bằng nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau. Ảnh: GDU
Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển bằng nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau. Ảnh: GDU
Lên top