Thêm 6 tỉnh công bố điểm thi lớp 10: Phú Yên, Hải Dương, Phú Thọ...

Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm học 2020-2021 đã có thể tra cứu điểm thi. Ảnh: Anh Nhàn
Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm học 2020-2021 đã có thể tra cứu điểm thi. Ảnh: Anh Nhàn
Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm học 2020-2021 đã có thể tra cứu điểm thi. Ảnh: Anh Nhàn
Lên top