Thêm 3 trường đại học cho thí sinh xét tuyển khối C công bố điểm sàn năm 2018

Ngày 19.7, căn cứ vào điểm thi của mình và điểm sàn xét tuyển của các trường đại học, thí sinh cả nước sẽ được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Ảnh: Hải Nguyễn.
Ngày 19.7, căn cứ vào điểm thi của mình và điểm sàn xét tuyển của các trường đại học, thí sinh cả nước sẽ được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Ảnh: Hải Nguyễn.
Ngày 19.7, căn cứ vào điểm thi của mình và điểm sàn xét tuyển của các trường đại học, thí sinh cả nước sẽ được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Ảnh: Hải Nguyễn.