Thêm 3 địa phương công bố kịch bản đón học sinh đi học trực tiếp

Cập nhật kế hoạch đón học sinh đi học của các địa phương. Ảnh: Hải Nguyễn
Cập nhật kế hoạch đón học sinh đi học của các địa phương. Ảnh: Hải Nguyễn
Cập nhật kế hoạch đón học sinh đi học của các địa phương. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top