Thêm 1 thí sinh Hà Giang từ trượt tốt nghiệp "biến hoá" vào tốp thí sinh điểm cao

Lên top