Thầy hiệu trưởng và lời đề nghị không gặp gỡ, tặng hoa thầy cô dịp 20.11

Hình ảnh của thầy Nguyễn Xuân Khang cạnh những học trò nhỏ (ảnh chụp trước khi bùng phát dịch COVID-19) - Ảnh: Marie Curie Hanoi School
Hình ảnh của thầy Nguyễn Xuân Khang cạnh những học trò nhỏ (ảnh chụp trước khi bùng phát dịch COVID-19) - Ảnh: Marie Curie Hanoi School
Hình ảnh của thầy Nguyễn Xuân Khang cạnh những học trò nhỏ (ảnh chụp trước khi bùng phát dịch COVID-19) - Ảnh: Marie Curie Hanoi School
Lên top