Thầy giáo Tây nối tiếp sai lầm của Daniel là ai?

Marty Phillip Hoare mắc phải sai lầm khi mạt sát đội tuyển U23 Việt Nam và việc người dân Việt ăn mừng chiến thắng.
Marty Phillip Hoare mắc phải sai lầm khi mạt sát đội tuyển U23 Việt Nam và việc người dân Việt ăn mừng chiến thắng.
Marty Phillip Hoare mắc phải sai lầm khi mạt sát đội tuyển U23 Việt Nam và việc người dân Việt ăn mừng chiến thắng.
Lên top