50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH:

Thầy giáo làng vẫn say mê với “nghìn việc tốt”

Nhà giáo nhân dân - Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn. Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Nhà giáo nhân dân - Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn. Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Nhà giáo nhân dân - Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn. Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Lên top