Thầy giáo dâm ô hàng loạt học sinh ở lớp học thêm, nhà trường không thể vô can

Nhiều học sinh, phụ huynh tố thầy giáo N.Đ.L mở lớp dạy thêm ở nhà đã lâu, trong khi chính quyền, nhà trường nói không hay biết.
Nhiều học sinh, phụ huynh tố thầy giáo N.Đ.L mở lớp dạy thêm ở nhà đã lâu, trong khi chính quyền, nhà trường nói không hay biết.